Top Banner

Tìm kiếm


GIỚI THIỆU 5 CSDL LUẬN VĂN, LUẬN ÁN MIỄN PHÍ TRÊN THẾ GIỚI

Năm CSDL luận văn, luận án miễn phí được giới thiệu sau đây là nguồn tài nguyên quý giá để bạn đọc tìm kiếm và tham khảo. Tất cả các luận văn đều được kiểm tra và đảm bảo chất lượng, giúp bạn đọc có thể tin tưởng và sử dụng chúng một cách dễ dàng. Hy vọng những nguồn tài nguyên này sẽ hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và viết luận văn. 

Hãy truy cập vào các link sau để tìm kiếm các luận văn và tài liệu bạn cần:

💠 1. DART-Europe E-thesis Portal
Website: https://www.dart-europe.org
Truy cập tới 1,3 triệu luận văn, luận án truy cập mở từ 580 trường Đại học ở 29 quốc gia châu Âu.

💠 2. Global ETD
Website: http://search.ndltd.org/
CSDL có hơn 6 triệu luận văn, luận án điện tử có trong kho lưu trữ.

💠 3. ProQuest Thesis and Dissertations Global
Website: https://www.proquest.com/?defaultdiss=true
PQDT Open có hơn 60 ngàn nhan đề luận văn, luận án truy cập mở.

💠 4. Open Access Theses and Dissertations
Website: https://oatd.org/
OATD hiện có hơn 6 triệu luận văn, luận án từ hơn 1.100 trường cao đẳng, đại học và viện nghiên cứu.

💠 5. EBSCO Open Dissertations
Website: https://biblioboard.com/opendissertations/
EBSCO Open Dissertations hiện có hơn 1,5 triệu luận văn, luận án từ 320 trường.

Không có nhận xét nào