Top Banner

Tìm kiếm


Phiếu khảo sát ý kiến bạn đọc


Kính gửi Quý Thày/Cô và các bạn sinh viên!

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, đáp ứng yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành sản xuất trong Nhà trường. Trung tâm Thông tin Thư viện tiến hành khảo sát ý kiến bạn đọc về công tác thu thập, quản lý, khai thác nguồn tài liệu nội sinh (GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, LUẬN ÁN, LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN, ĐỀ TÀI NCKH, KỶ YẾU... thuộc bản quyền của Trường ĐHKTHN).

Trung tâm rất mong Quý vị bớt chút thời gian (5-7 phút) truy cập và cho biết ý kiến vào “Phiếu khảo sát ý kiến bạn đọc”. Những thông tin mà Quý vị đánh giá sẽ là cơ sở để Trung tâm nghiên cứu, xem xét và cải tiến các hoạt động của mình sao cho ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu thông tin của Quý thày cô và các bạn sinh viên.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý vị!

Xin mời Quý vị click chọn vào đường link dưới đây:

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023


Không có nhận xét nào