Tại phiên làm việc chiều 4/7, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua nghị quyết sửa đổi quy định về mức phí thư viện.

Dự thảo nghị quyết của UBND TP. Hà Nội, sửa đổi, bổ sung khoản 7 mục A về phí thư viện được quy định tại danh mục các khoản phí và lệ phí ban hành kèm Nghị quyết 06 của HĐND TP. Hà Nội.

Theo đó, người sử dụng thư viện được miễn phí đối với các hoạt động quy định ở Khoản 2 Điều 42 Luật Thư viện 2019 tại các thư viện công lập thuộc TP. Hà Nội quản lý.

Cụ thể, người dân được miễn phí sử dụng tài nguyên thông tin tại thư viện, mượn theo thời hạn quy định trong nội quy thư viện; Tra cứu thông tin trên không gian mạng; tiếp nhận thông tin về tài nguyên thông tin thông qua hệ thống tra cứu hoặc hình thức tiếp nhận thông tin, tra cứu khác; Được giúp đỡ, tư vấn về tìm kiếm, lựa chọn tài nguyên thông tin phù hợp với yêu cầu.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 12 HĐND TP.

Đánh giá tác động khi thực hiện miễn phí thư viện cho người sử dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Thư viện 2019, UBND TP. Hà Nội cho biết, điều này sẽ khuyến khích độc giả yêu thích đọc sách giấy in, đến với thư viện nhiều hơn, chính là thực hiện các chính sách của nhà nước, thành phố về phát triển văn hóa đọc.

Thẩm tra về nội dung Dự thảo nghị quyết này, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP. Hà Nội Vũ Ngọc Anh cho hay, việc UBND TP. trình HĐND TP. ban hành nghị quyết sửa đổi quy định về phí thư viện tại Nghị quyết 06 để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Thư viện là cần thiết, đúng thẩm quyền.

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng thống nhất rằng, việc miễn phí thư viện cho người sử dụng theo quy định của Luật Thư viện sẽ khuyến khích người dân yêu thích đọc sách giấy in, đến với thư viện nhiều hơn, chính là thực hiện các chính sách của nhà nước về phát triển văn hóa đọc.

Nguồn: Hà Nội miễn phí sử dụng thư viện để khuyến khích, phát triển văn hoá đọc (vietnamnet.vn)