Top Banner

Tìm kiếm


THÔNG BÁO KÍCH HOẠT SỬ DỤNG CSDL GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ


Trung tâm đã gửi email thông tin đăng nhập tới tất cả sinh viên đăng ký sử dụng Hệ thống dịch vụ dữ liệu sách điện tử liên kết với NXB Xây Dựng. Các bạn sinh viên check mail và làm theo nội dung hướng dẫn trong mail để truy cập CSDL.


👉 Trường hợp đăng nhập thất bại, sinh viên nhắn tin qua trang Facebook của Trung tâm để cán bộ thư viện hỗ trợ kích hoạt lại. 👉 Trường hợp không nhận được email do email sinh viên đăng ký không chính xác, sinh viên cần điền lại form này để kích hoạt lại

📍 Lưu ý địa chỉ email đầy đủ phải có dạng "tên người dùng@tên miền". Vd: abcd@kientruchanoi.edu.vn, xyz@gmail.com,

Không có nhận xét nào