Top Banner

Tìm kiếm


Thông báo tài khoản truy cập từ xa Cơ sở dữ liệu sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks collection

CSDL sách điện tử đa ngành IG Publishing đã được kích hoạt theo dải IP của Trường ĐH Kiến trúc HN. Trong thời gian cách ly vì dịch, BQL dự án đã kích hoạt tài khoản truy cập từ xa (ngoài phạm vi trường). Thông tin tài khoản truy cập từ xa:

Tên tài khoản: hau


Mật khẩu: igp2021!

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN TRUY CẬP TỪ XA 

CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ IG PUBLISHING


Truy cập đường dẫn CSDL: https://portal.igpublish.com/iglibrary/ 

Đăng nhập tài khoản truy cập cấp trường. Người dùng vui lòng liên hệ thư viện để nhận thông tin truy cập

Đối với CSDL sách điện tử iG Publishing tài khoản truy cập từ xa là tài khoản truy cập cấp Trường. Người dùng có thể đăng nhập trong trường hợp không truy cập tại khuôn viên của trường, không truy cập qua các dải IP tĩnh đã được đăng ký.

Sau khi đăng nhập, thông tin trường sẽ được hiển thị.

Lúc này, người dùng đã có thể tìm kiếm, xem và tải xuống các sách trong phạm vi cung cấp.

Sau khi đăng nhập tài khoản cấp trường, người dùng có thể tạo tài khoản cá nhân để quản lý quá trình khai thác thông tin trên CSDL (lưu kết quả tìm kiếm, lưu danh sách các sách, xem lại các sách vừa đọc,…Không có nhận xét nào