Top Banner

Tìm kiếm


Giới Thiệu Cơ Sở Dữ Liệu Sách Điện Tử IG Publishing

 

      IG Publishing là nhà xuất bản thuộc tập đoàn iGroup (Asia Pacific Ltd.) - nhà cung cấp dịch vụ thông tin hàng đầu tại Châu Á – Thái Bình Dương. Kể từ năm 1999, IG Publishing đã quảng bá và cung cấp các bộ sách của nhiều nhà xuất bản danh tiếng hàng đầu trên thế giới dưới dạng sách điện tử trực tuyến.

       IG Publishing hiện đang cung cấp các đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ Khoa học Tự nhiên, Công nghệ, KHXH, Y tế, Kinh doanh & Quản lý, CNTT, Kỹ thuật, Luật từ các nhà xuất bản như: AMACOM, IGI Global, ASCE, World Scientific, Praeger, vv, và bộ sưu tập từ các Nhà xuất bản đại học như Cambridge, Amsterdam, Columbia, California, Princeton, Liverpool, Chicago,… Sách điện tử IG Publishing là một lựa chọn tối ưu cho các Trung tâm thông tin, trường đào tạo đa ngành như với các đầu sách có giá trị nội dung cao có chủ đề đa lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho đa dạng đối tượng từ học sinh đến cán bộ nghiên cứu.

Các chủ đề:

                   Châu Á học

                   Quản trị & Kinh doanh

                   Kỹ thuật

                   Khoa học xã hội & Nhân văn

                   Luật

               Y học và khoa học sức khỏe

                Các ngành khoa học

                Các nhà xuất bản trường Đại học

                 Khoa học thường thức

                  

Các Nhà xuất bản tiêu biểu:

                   Anmol Publications

                   Business Express Press

                   Plunkett Research

                   Berghahn Books

                   Rowman and Littlefield

                   Hart Publishing

                   Springer Natural

                   World Scientific

                   Princeton University Press

                   Wiley

Cơ sở dữ liệu sách điện tử Springer cung cấp trong dự án Thư viện dùng chung  bao gồm 6.000 sách điện tử được xuất bản từ năm 2015 đến 2020. Toàn bộ sách được cấp quyền truy cập vĩnh viễn trên giao diện trực tuyến.


Để duyệt tìm các sách trong phạm vi cung cấp người dùng có thể chọn mục “Show all titles” trên giao diện trang chủ.

 


 

Trong trang kết quả lọc “Publication year” theo phạm vi năm từ 2015 đến 2020 sau đó chọn “Apply”Đây là toàn bộ số sách điện tử được phép truy cập toàn văn. Số lượng sách tại từng thời điểm có thể thay đổi theo chính sách mở quyền truy cập của nhà xuất bản tại thời điểm đó. Danh mục chi tiết trong phạm vi cung cấp (gồm 6.000 sách điện tử) theo thỏa thuận dự án thư viện dùng chung được nêu chi tiết trong Kho dữ liệu về các cơ sở dữ liệu gửi tới các đơn vị.

👉 Địa chỉ CSDL kèm hướng dẫn truy cập vui lòng xem chi tiết tại:

Thông báo tài khoản truy cập từ xa Cơ sở dữ liệu sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks collection 

Không có nhận xét nào