Top Banner

Tìm kiếm


[Sách mới][Phòng đọc] HOSPITALS AND HEALTH CENTRES 02: CONSTRUCTION AND DESIGN MANUAL

 👉 Tựa đề: Hospitals and Health Centres 02: Construction and Design Manual: Specialist Clinics and Medical Departments

👉 Tác giả: Philipp Meuser 👉 Nhà xuất bản:  RHED Publishing 

👉 Năm: 2013👉 Tóm tắt
Cuốn sách gồm 130 công trình xây dựng và thiết kế bệnh viện, tập trung vào mối tương quan giữa các khía cạnh chức năng và kỹ thuật cũng như thẩm mỹ trong quá trình thiết kế nội thất bệnh viện và các phòng khám chuyên khoa👉 Số định danh: 725.23 M62
📍 Bạn đọc chỉ có thể mượn đọc tại chỗ tại Phòng đọc Thư Viện.

#Bệnhviện. #Phòngkhámchuyênkhoa. #Nộithấtbệnhviện  #Nộithấtphòngkhám #TVĐHKT

Không có nhận xét nào