Top Banner

Tìm kiếm


[Sách mới][Phòng đọc] CONSTRUCTION AND DESIGN MANUAL: PHARMACIES

👉 Tựa đề: Construction and Design Manual: Pharmacies 

👉 Tác giả: Dorte Becker, Philipp Meuser👉 Nhà xuất bản: Page One Publishing Pte Ltd

👉 Năm: 2009


👉 Tóm tắt
Cuốn sách tập hợp 30 dự án thiết kế hiệu thuốc với nhiều hình ảnh màu minh họa và các hướng dẫn chi tiết của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc nội thất👉 Số định danh: 725.5 B35
📍 Bạn đọc chỉ có thể mượn đọc tại chỗ tại Phòng đọc Thư Viện.

#Hiệu thuốc #Thiếtkếhiệuthuốc. #Nộithấthiệuthuốc #Phòngđọc #TVĐHKT

Không có nhận xét nào