Top Banner

Tìm kiếm


[Sách mới][Phòng đọc] CONSTRUCTION PROJECT SCHEDULING AND CONTROL (3RD EDITION)

👉 Tựa đề: Construction Project Scheduling and Control

👉 Tác giả: Saleh Mubarak


👉 Nhà xuất bản: Wiley

👉 Năm: 2015


👉 Tóm tắt: 
Cuốn sách giúp sinh viên tìm hiểu các quy trình, công cụ và kỹ thuật được sử dụng nhằm thực hiện các dự án dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Ngoài việc nghiên cứu, khám phá các giải pháp lập danh sách hoạt động thực tế, tác giả còn giới thiệu cho bạn đọc tìm hiểu các nhiệm vụ,trách nhiệm và kỹ thuật kiểm soát dự án một cách hoàn chỉnh


👉 Số định danh:  338.45690 M92
📍 Bạn đọc chỉ có thể mượn đọc tại chỗ tại Phòng đọc Thư Viện.

#Dựánxâydựng #Quảnlýdựánxâydựng
#Phòngđọc #TVĐHKT

Không có nhận xét nào