Top Banner

Tìm kiếm


[Sách mới][Phòng đọc] RESEARCH IN LANDSCAPE ARCHITECTURE: METHODS AND METHODOLOGY (2017)

👉 Tựa đề: Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology

👉 Tác giả: Adri van den Brink, Diedrich Bruns, Hilde Tobi, Simon Bell

👉 Nhà xuất bản: Routledge

👉 Năm: 2017

👉 Tóm tắt: Sách cung cấp những hướng dẫn cơ sở cần thiết lựa chọn phương pháp nghiên cứu, gợi ý hướng phác thảo đề cương nghiên cứu lý thuyết trong lĩnh vực Kiến trúc cảnh quan. Sách giúp người đọc triển khai liên kết giữa nghiên cứu, giảng dạy và thực hành, giúp xây dựng một khuôn khổ chung về lý thuyết và phương pháp nghiên cứu.

👉 Số định danh: 712.072 R45
📍 Bạn đọc chỉ có thể mượn đọc tại chỗ tại Phòng đọc Thư Viện.

#Kiếntrúccảnhquan #Lýthuyếtkiếntrúc

#Phòngđọc #TVĐHKT

Không có nhận xét nào