Top Banner

Tìm kiếm


[Sách mới][Phòng đọc] CONSTRUCTION JOBSITE MANAGEMENT (2017)

👉 Tựa đề: Construction Jobsite Management 4th Edition

👉 Tác giả: William R. Mincks, Hal Johnston

👉 Nhà xuất bản: Cengage Learning

👉 Năm: 2017

👉 Tóm tắt: 

Cuốn sách xem xét tất cả các khía cạnh của quản lý dự án xây dựng từ góc nhìn của người đấu thầu. Trách nhiệm của người quản lý dự án, giám sát thi công và kỹ sư xây dựng được đề cập sâu hơn từ việc hình thành đội dự án cho đến khi kết thúc một dự án. Trong lần tái bản bổ sung thứ 4 này, tác giả vẫn tập trung mạnh mẽ vào các hoạt động tổ chức nhân sự tại công trình, phác thảo những trình tự đã được xác minh và đưa ra các phương pháp hữu ích để quản lý các dự án một cách hiệu quả từ đầu đến cuối. Ngôn ngữ rõ ràng, súc tích và chi tiết chính xác, phù hợp khiến cuốn sách này trở thành một phần nhập môn cơ bản tới thế giới thực tế trong quản lý công trường xây dựng
👉 Số định danh: 338.45690 M72

📍 Bạn đọc chỉ có thể mượn đọc tại chỗ tại Phòng đọc Thư Viện.

#Quảnlýdựán #Quảnlýdựánxâydựng

#Phòngđọc #TVĐHKT


Không có nhận xét nào