Top Banner

Tìm kiếm


Việt Nam sử lược phiên bản đặc biệt

 TTO - Đông A và Nhà xuất bản Văn Học vừa cho ra mắt độc giả ấn bản đặc biệt Việt Nam sử lược của học giả Trần Trọng Kim nhân kỷ niệm 100 năm xuất bản lần đầu cuốn sách thông sử chi tiết đầu tiên được viết bằng chữ quốc ngữ.

Việt Nam sử lược phiên bản đặc biệt - Ảnh 1.

Cuốn sách Việt Nam sử lược phiên bản đặc biệt kỷ niệm 100 năm xuất bản lần đầu tiên cuốn sách này - Ảnh: T.ĐIỂU

Phần văn bản của ấn bản lần này được thực hiện theo bản in lần thứ năm (1954) của Nhà xuất bản Tân Việt, là bản được chính tác giả Trần Trọng Kim chỉnh sửa lần cuối, đặc biệt là chương về nhà Tây Sơn và mục "Đức-độ vua Quang-Trung". 

Ngoài ra ấn bản mới còn bổ sung một số chi tiết trong nội dung của các bản in năm 1920, 1928, 1971 không có trong bản in năm 1954.

Đông A cũng đã đối chiếu Việt Nam sử lược với các bộ chính sử như Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, bao gồm cả phần tiếng Hán, để làm rõ những tồn nghi và hiệu chỉnh sai sót của cuốn sách. Vì vậy, bên cạnh 189 nguyên chú của tác giả, ấn bản lần này còn có thêm 759 chú thích mới. 

Ngoài ra, sách được bổ sung gần 60 minh họa. Trước đó, Nhã Nam cũng cho ra mắt Việt Nam sử lược bản đẹp, bìa da và giấy đặc biệt... nằm trong loạt sách kỷ niệm 15 năm ra đời thương hiệu Nhã Nam (2005 - 2020).

Nguồn: Việt Nam sử lược phiên bản đặc biệt - Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn)

Không có nhận xét nào