Top Banner

Tìm kiếm


Kiến trúc đâu là những vấn đề?

 Tác giả: Văn Ngọc.

Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng. Năm 2005. Số trang: 215 và ảnh.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001389 - Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:
Nội dung sách là những suy nghĩ có chiều sâu, những luận giải có cơ sở của tác giả về những vấn đề của kiến trúc nước nhà, được nhìn từ phía bên ngoài - từ Paris cổ kính và hiện đại, từ Berlin đang chuyển mình vươn lên vị trí xứng đáng trên thế giới về kiến trúc... Và đặc biệt hơn là cách nhìn của người trong cuộc truớc những đổi thay của đất nước cùng với những diễn biến trong đời sống kiến trúc quê nhà.
Nội dung sách gồm các vấn đề:
1. Bản sắc dân tộc trong kiến trúc.
2. Toàn cầu hoá, bản sắc dân tộc và kiến trúc.
3. Bảo tồn và cải tạo khu phố cổ Hà Nội.
4. Một thoáng Paris.
5. Berlin và công cuộc cải tạo khu trung tâm.
6. Từ trong lũ lụt nghĩ đến đô thị cổ Hội An.
7. Kiến trúc thời mở cửa...

Không có nhận xét nào