Top Banner

Tìm kiếm


Công trình ga và đường tàu điện ngầm

 Tác giả: GS. Iu.S. Frôlốp, Đ.M. Gôlitsưnski, A.P. Lêđiaep. TS. Nguyễn Đức Nguôn dịch, GS. TSKH. Nguyễn Văn Quảng hiệu đính.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2005. Số trang: 360.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001387 - Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:
Hầu hết các nước tiên tiến trên thế giới đều có hệ thống công trình tàu điện ngầm hiện đại. Đây là phương tiện giao thông ngầm đô thị rất cần thiết và rất hiệu quả. Hiện nay ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đang có dự án xây dựng hệ thống công trình tàu điện ngầm đầu tiên trong cả nước. Cuốn sách cung cấp tài liệu bổ ích về vấn đề trên cho các nhà quản lý, các chuyên gia và bạn đọc quan tâm tham khảo.
Sách bao gồm 6 phần với 17 chương mục.
- Phần I: Công trình tàu điện ngầm – Giao thông hành khách ngoài tuyến phố của các đô thị lớn.
- Phần II: Các công trình trên tuyến đường tàu điện ngầm.
- Phần III: Chuyển tàu trên tuyến đường tàu điện ngầm.
- Phần IV: Các thiết bị vệ sinh - kỹ thuật và cung cấp năng lượng.
- Phần V: Ga đường tàu điện ngầm trong tổ hợp công trình ngầm đô thị.
- Phần VI: Xây dựng ga tàu điện ngầm.

Không có nhận xét nào