Top Banner

Tìm kiếm


Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
Giám đốc Trung tâm: Th.S. Vũ Hữu Thắng
Phó Giám đốc Trung tâm: Th.S. Phạm Thanh Bình 
* Tổ nghiệp vụ cơ sở dữ liệu:
Xây dựng và bổ sung vốn tài liệu, thu nhận các tài liệu được quy định trong nhiệm vụ của Trung tâm; thực hiện các chu trình xử lý nội dung, xử lý kỹ thuật vốn tài liệu, xây dựng các cơ sở dữ liệu, tổ chức hệ thống tra cứu theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu bạn đọc, làm thẻ bạn đọc.

* Tổ số hóa: 
Thực hiện công tác số hóa tài liệu và xuất bản tài liệu điện tử, xây dựng và quản trị Thư viện số; nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, quản trị mạng và các phần mềm tiện ích, tham gia vào quá trình bảo trì, bảo dưỡng máy tính và các trang thiết bị hiện đại khác.

* Tổ phục vụ: 
Có nhiệm vụ tổ chức, sắp xếp nguồn tài liệu; tuyên truyền, phổ biến, phục vụ việc đọc, mượn, tra cứu thông tin, tài liệu cho cán bộ và sinh viên trong Trường; Tổ phục vụ gồm các phòng: Phòng đọc sinh viên, Phòng đọc giáo viên và và cán bộ nghiên cứu, Phòng đọc Pháp ngữ, Phòng mượn và Phòng khai thác mạng.
Tổ dịch vụ thông tin: Cung cấp các dịch vụ thông tin tới bạn đọc; xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, thông tin chuyên đề, các loại thư mục, hướng dẫn tra cứu và tổ chức các hoạt động thông tin khác.

* Các phòng chức năng
- Phòng mượn giáo trình
Phục vụ cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường mượn tài liệu và sách giáo trình thuộc các chuyên ngành nhà trường đang đào tạo. 
Kho Giáo trình có tổng số khoảng trên 88.000 bản với trên 300 tên sách gồm các loại tài liệu về các chuyên ngành đào tạo: kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật hạ tầng đô thị. Ngoài ra còn có các loại tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên các ngành đào tạo trong trường.

- Phòng đọc sinh viên
Phục vụ sinh viên trong trường đến đọc tại chỗ các loại tạp chí, tài liệu, sách chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, kỹ thuật đô thị và môi trường.
Kho giáo trình và tài liệu tham khảo khoảng gần 1500 tên sách/13.000 thuộc các chuyên ngành đào tạo của Nhà trường
Kho tạp chí có 8.000 cuốn với 90 loại bao gồm cả tạp chí của nước ngoài bằng nhiều thứ tiếng: Việt, Nga, Anh, Pháp... Sinh viên có thể tìm được ở đây các tài liệu quí, các tạp chí về kiến trúc, quy hoạch, nghệ thuật trang trí... nổi tiếng trên thế giới.

- Phòng đọc giáo viên
Phục vụ giáo viên, cán bộ, học viên cao học, nghiên cứu sinh đến đọc và tham khảo tài liệu tại chỗ.
Sách chuyên ngành có số lượng 4951 cuốn, bao gồm 2065 tên sách viết bằng nhiều thứ tiếng: Anh, Đức, Pháp, Nga...
Các loại tài liệu: nghiên cứu lí luận, sách về từng loại công trình, giới thiệu về kiến trúc sư cùng những công trình tiêu biểu, cẩm nang xây dựng, từ điển chuyên ngành, tài liệu tiêu chuẩn... dưới dạng báo, tạp chí, sách ngoại văn. Ở đây còn có luận văn, luận án và các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, bao gồm: 1051 luận văn thạc sĩ, 75 luận án tiến sĩ. Ngoài ra, độc giả còn có thể tra cứu thông tin và tìm tài liệu trên mạng internet.

- Phòng nghiệp vụ:
Xây dựng và bổ sung vốn tài liệu, thu nhận các tài liệu do Trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, đồ án… của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của Nhà trường;
Thực hiện các chu trình xử lý nội dung, xử lý kỹ thuật vốn tài liệu, xây dựng các cơ sở dữ liệu, tổ chức hệ thống tra cứu theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện;
Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu bạn đọc, làm thẻ bạn đọc.


Không có nhận xét nào