Top Banner

Tìm kiếm


Xử lý vi phạm

QUY ĐỊNH TẠM THỜI)

XỬ LÝ VI PHẠM NỘI QUY THƯ VIỆN CỦA BẠN ĐỌC
1. Bạn đọc làm hư hỏng tài liệu:

- Làm hỏng, rách bìa, bung tay sách; Làm bẩn (bị ố, vết mực) từ 5 trang trở lên, làm rách hoặc mất từ 1 trang trở lên: đền tài liệu mới. 
- Làm bẩn (bị ố, vết mực) từ 1 đến 4 trang: đền 5% giá bìa/1 trang.
- Làm hỏng hoặc mất mã vạch, nhãn tài liệu: đền 5.000đ/1 mã vạch hoặc nhãn.
- Làm hỏng hoặc mất chíp điện tử: đền 30.000đ/1 chíp sách hoặc đĩa. 
- Làm hỏng hoặc mất đĩa CD-ROM: đền 150.000đ/đĩa (không có chíp); 180.000đ/1 đĩa (có chíp)

2. Bạn đọc làm mất tài liệu
- Đền đúng như tài liệu đã mượn: áp dụng với tài liệu hiện có trên thị trường.
- Đền thay thế tài liệu khác hoặc đền tiền:áp dụng đối với tài liệu không có trên thị trường. Trung tâm Thông tin Thư viện và Phòng Tài chính kế toán quyết định tên tài liệu đền thay thế trên cơ sở xem xét, đối chiếu giá trị khoa học, số trang và nhu cầu bạn đọc sử dụng cuốn tài liệu bị mất và tài liệu đền thay thế hoặc quyết định giá tiền tài liệu phải đền.
* Ngoài ra, tất cả các trường hợp đền tài liệu phải nộp 20.000đ tiền phạt và 20.000đ tiền xử lý nghiệp vụ thư viện. 

3. Bạn đọc mượn tài liệu quá hạn quy định
3.1 Đối với thẻ còn hạn sử dụng:

- Tài liệu tham khảo: 01 ngày quá hạn, không được mượn tài liệu 10 ngày.
- Giáo trình: 01 ngày quá hạn, không được mượn tài liệu 2 ngày.

3. 2 Đối với thẻ hết hạn sử dụng:
- Tất cả các loại tài liệu mượn quá hạn 01 ngày, phạt 1.000đ/ cuốn / ngày

4. Bạn đọc vi phạm các nội quy khác
4.1 Từ chối phục vụ: khi trang phục của bạn đọc thiếu nghiêm túc
4.2 Khóa thẻ từ 10 đến 20 ngày (sau khi đã nhắc nhở 1 lần) khi vi phạm một trong các qui định sau:

- Lấy nhiều sách, nhiều loại báo, tạp chí không đúng với quy định.
- Để tài liệu không đúng vị trí.
- Tráo đổi vị trí tài liệu trong kho.
- Mang tài liệu riêng vào phòng đọc kho mở không được phép của cán bộ thư viện.
- Gây mất trật tự, làm mất vệ sinh phòng đọc.

4.3 Khóa thẻ từ 1 tháng đến 3 tháng khi vi phạm một trong các qui định sau:
- Sao chụp trái phép (bằng máy ảnh, điện thoại…) các loại tài liệu không được phép mượn về (chỉ đọc tại chỗ).
- Viết, vẽ, gạch xóa tài liệu bằng bút chì.
- Vào những trang Web có nội dung không lành mạnh.
- Cho người khác mượn thẻ .

4.4 Khóa thẻ từ 1 năm đến vĩnh viễn, thông báo về đơn vị đào tạo khi vi phạm một trong các qui định sau:
- Xé, cắt xén tài liệu.
- Cố tình mang tài liệu ra khỏi phòng đọc không được phép của cán bộ thư viện.
- Cố tình làm trái quy định và có thái độ không đúng mực với cán bộ thư viện.

Không có nhận xét nào