Top Banner

Tìm kiếm


Hướng dẫn tra cứu Thư viện số

Mời các bạn bấm vào đây để tra cứu


Thư viện số Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là nơi lưu trữ và cung cấp các loại tài liệu số toàn văn như: sách, tạp chí, giáo trình, bài giảng, các công trình NCKH, luận án, luận văn, đồ án...

Cách truy cập
- Cách 1:Qua hệ thống mạng nội bộ của Trường, địa chỉ http://10.1.1.57:8888/dspace/ 
- Cách 2: Qua Website của Trường: http://hau.edu.vn/. Vào phần THƯ VIỆN


- Cách 3: truy cập trang web của Trung tâm: http://thuviendhkt.net/

Vào phần Thư viện số
Quyền truy cập thư viện số:
- Mọi máy tính đều có thể truy cập và sử dụng Thư viện số.
- Phải có account (Username + Password).
- Username : xxxxxxx
- Password : xxxxxxx.
- Đề nghị thay đổi password khi đăng nhập lần đầu.
Giao diện trang chủ Thư viện số:Cách tìm kiếm
Để tìm kiếm tài liệu trong Thư viện số, có thể sử dụng 1 trong 3 cách sau:
Cách 1: Tìm theo từ khóa cho toàn bộ Thư viện số
Cách 2: Tìm kiếm nâng cao (Tìm kiếm theo trường, kết hợp với các toán tử AND, OR, NOT)
Cách 3: Tìm kiếm nhanh theo: Bộ sưu tập, tác giả, tiêu đề, chủ đề
* Cách 1: Tìm theo từ khóa cho toàn bộ Thư viện sốNhập từ khóa và click Thực hiện
* Cách 2: Tìm kiếm nâng cao:

* Cách 3: Tìm kiếm nhanh theo: Bộ sưu tập, tác giả, tiêu đề, chủ đề

Ví dụ:
Click chọn Bộ sưu tậpClick chọn một tiêu chí, VD: Nhan đề hoặc nhập từ khóa để tìm kiếm

Đọc tài liệu


Xin trân trọng cám ơn!

Mời các bạn bấm vào đây để tra cứu

Không có nhận xét nào