Top Banner

Tìm kiếm


Hướng dẫn tra cứu sách trong Thư viện

 Hướng dẫn tra cứu CSDL Libol 

Để tra cứu Click vào đây 
HƯỚNG DẪN TRA CỨU 
Giao diện tìm kiếm OPAC (Online Public Access Catalog)

Các bước tìm kiếm 
• Chọn loại Tài liệu trong menu bên trái màn hình Opac
• Chọn phương thức tìm kiếm (đơn giản, chi tiết, nâng cao) trong giao diện chính giữa màn hình
• Nhập dữ liệu tìm kiếm (nhan đề, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bẳn, chỉ số BBK (số định danh), ngôn ngữ, từ khóa …).
• Bấm nút Tìm kiếm và kiểm tra kết quả, có thể thay đổi dữ liệu tìm kiếm bằng cách nhấn nút Làm lại
Lưu ý: có thể sử dụng dấu % để tìm kiếm. Ví dụ:
• % Kiến trúc: kết quả sẽ hiển thị các tài liệu mà phần tìm kiếm kết thúc bằng từ “Kiến trúc”
• Kiến trúc%: kết quả sẽ hiển thị các tài liệu mà phần tìm kiếm bắt đầu bằng cụm từ“Kiến trúc”
• %Kiến trúc%: kết quả sẽ hiển thị các tài liệu mà phần giữa của phần tìm kiếm có cụm từ “Kiến trúc”

Sau khi thực hiện Tìm kiếm, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị trên màn hình:

Click chọn vào tài liệu ưng ý để đọc tóm tắt nội dung và các thông tin thư mục của tài liệu.

Các thông tin cần quan tâm:
• PDGT: Tài liệu tại Phòng đọc báo và giáo trình (Tầng 4)
• PMGT: Tài liệu tại Phòng mượn giáo trình (Tầng 4)
• PDTC: Tài liệu tại Phòng đọc tạp chí (Tầng 5)
• PDGV: Tài liệu tại Phòng đọc giáo viên và cán bộ nghiên cứu (Tầng 6)
Để tra cứu Click vào đây

Không có nhận xét nào