Top Banner

Tìm kiếm


Hướng dẫn sử dụng thư viện

Mọi cá nhân đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại Trường đều có quyền là bạn đọc của Thư viện Nhà trường.


Điều 2: Thẻ thư viện (Thẻ sinh viên)
- Để khai thác thông tin, tư liệu tại thư viện, bạn đọc phải có Thẻ và hồ sơ tại Thư viện. (Liên hệ tại Phòng Cơ sở dữ liệu - Tầng 13)
- Thẻ thư viện chỉ có giá trị sử dụng trong thời gian học tập, nghiên cứu và làm việc tại trường.
- Nghiêm cấm không được sử dụng thẻ thư viện của người khác hoặc cho người khác sử dụng thẻ của mình.
Điều 3: Trách nhiệm của bạn đọc
1. Khi vào thư viện:
- Xuất trình thẻ thư viện
- Gửi cặp, túi, vật dụng cá nhân vào đúng nơi quy định. Bạn đọc có trách nhiệm tự quản lý tiền, các tư trang và các giấy tờ cá nhân có giá trị khác.
2. Trong thư viện:
- Chấp hành đúng các quy định của thư viện về việc sử dụng tài liệu và các trang thiết bị thư viện.
- Thực hiện nếp sống văn minh, không làm ảnh hưởng đến trật tự chung và môi trường, cảnh quan thư viện.
- Giữ gìn, bảo quản tài liệu, không đánh tráo, chiếm dụng, làm mất, cắt xén hoặc làm hư hại tài liệu.
- Giữ gìn bàn ghế, giá, tủ, máy móc, trang thiết bị và các vật dụng khác của thư viện.
- Không được vào các khu vực dành riêng cho cán bộ thư viện, nếu không có nhiệm vụ.
3. Khi ra khỏi thư viện:
- Phải trả lại các tài liệu đã mượn (Trừ những tài liệu được phép mượn về nhà theo quy định của thư viện).
- Cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.
Điều 4: Sử dụng tài liệu thư viện
1. Để đọc tại chỗ hoặc mượn tài liệu về nhà, bạn đọc phải xuất trình thẻ sinh viên.
2. Đối với trường hợp đọc tại chỗ:
- Mỗi lần chỉ được mượn tối đa 02 tài liệu; đối với phòng đọc tự chọn, bạn đọc được phép trực tiếp lựa chọn tài liệu trên giá; khi đọc xong, phải xếp trả tài liệu đúng vị trí cũ trên giá hoặc để tại bàn của Cán bộ thư viện.
- Không được phép tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng đọc.
- Không sử dụng các thiết bị, máy móc dành riêng cho bạn đọc quá thời gian quy định của thư viện.
3. Đối với trường hợp mượn về nhà:
- Bạn đọc được mượn tài liệu theo môn học bố trí trong mỗi học kỳ với thời hạn tối đa không quá 60 ngày. Quá thời hạn đó, nếu bạn đọc có nhu cầu sử dụng tiếp tục thì phải đến thư viện xin gia hạn; mỗi lần gia hạn không vượt quá 02 tuần.
- Phải trả hết tài liệu của môn học đã kết thúc thì sẽ được mượn tài liệu của các môn học tiếp theo.
- Phải có ý thức giữ gìn tài liệu: làm mất, bẩn, rách, mất trang, viết vẽ vào trong tài liệu phải đền tài liệu mới.
- Mượn trả theo đúng lịch đã phân theo các khoa.
4. Sử dụng hệ thống tra cứu:
- Bộ máy tra cứu của thư viện gồm hệ thống mục lục truyền thống, các cơ sở dữ liệu, mục lục đọc máy công cộng trực tuyến.
- Khi sử dụng hệ thống mục lục, các hộp phích chuyên đề, bạn đọc không được xé phích, rút phích ra khỏi ô phích.
- Khi sử dụng cơ sở dữ liệu, mục lục đọc máy công cộng trực tuyến, bạn đọc phải tuân theo chỉ dẫn của thư viện, không sử dụng máy tính tra tìm thông tin vào mục đích khác.
5. Sao chụp tài liệu:
- Bạn đọc được phép sao chụp tài liệu theo hướng dẫn của thư viện.
- Bạn đọc phải trả phí đối với các dịch vụ của thư viện như: sao chụp, nhân bản, biên soạn thư mục, biên dịch tài liệu phù hợp với pháp luật về bảo hộ quyền tác giả theo yêu cầu sử dụng vốn tài liệu thư viện.Không có nhận xét nào