Top Banner

Tìm kiếm


Hướng tới xây dựng Hà Nội thành một Metropolis

 Hà Nội cần cân nhắc áp dụng đầy đủ mô hình chính quyền đô thị, quy định ngay trong Luật Thủ Đô (sửa đổi). Đây là ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học của Đại học quốc gia Hà Nội trong buổi tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất của đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà nội về Góp ý vào dự thảo Luật thủ đô sửa đổi diễn ra sáng 04/10. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị.

Góp ý về quy định thành phố trực thuộc Thủ đô, các chuyên gia cho rằng, cho dù thành lập thành phố trong thành phố thì thành phố đó vẫn là một chủ thể, cấp chính quyền hoàn chỉnh. Khẳng định đó là con đường bắt buộc phải đi theo để hoàn thiện xã hội ở mức độ cao hơn, nhiều chuyên gia cho rằng, so với sự phát triển thành các quận của thành phố, thì thành phố trong thành phố có những ưu thế nổi bật, giải quyết được những vấn đề tồn tại như ách tắc, ô nhiễm mà vẫn gìn giữ được các giá trị văn hóa. Do vậy, ủng hộ dự thảo luật Thủ đô sửa đổi với cơ cấu có thành phố trong thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng đây là động lực để đưa Hà Nội trở thành một Metropolis – tức là một siêu đô thị.

Dự thảo Luật quy định tăng số lượng đại biểu HĐND Thành phố từ 95 lên 125 đại biểu; tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách lên ít nhất là 25%. Tuy vậy, cần phải tăng số lượng đại biểu HĐND chuyên trách hơn nữa thì mới có khả năng đảm trách các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, đặc biệt trong bối cảnh thúc đẩy mạnh mẽ phân cấp, phân quyền như trong dự thảo Luật Thủ đô. Đồng thời, cần quy định thoáng hơn, có thể theo tỷ lệ dân cư, chứ không nên quy định cứng.

Về việc phân quyền cho chính quyền thành phố Hà Nội trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế, các chuyên gia cho rằng, vấn đề đặt ra là Hà Nội có cần thành lập thêm các cơ quan chuyên môn đặc thù, tổ chức hành chính đặc thù thuộc UBND thành phố hay không? Nếu cần thì việc giao cho HĐND thành phố Hà Nội quyết định là hợp lý, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Về vấn đề không áp dụng mô hình HDND cấp phường, các đại biểu cho rằng công tác giám sát sẽ phải thực hiện rõ hơn

Kết thúc hội nghị, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ghi nhận, đề cao những ý kiến tâm huyết của cử tri, các chuyên gia, nhà khoa học phát biểu về những vấn đề tại huyện Thạch Thất; và đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Các ý kiến của đại biểu phát biểu tại hội nghị góp ý vào dự thảo Luật sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổng hợp đầy đủ, gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Không có nhận xét nào