Top Banner

Tìm kiếm


[Sách mới][Phòng đọc] GRAPHIC DESIGN FOR ARCHITECTS: A MANUAL FOR VISUAL COMMUNICATION

 👉 Tựa đề: Graphic Design: For Architects A Manual For Visual Communication

👉 Tác giả: Karen Lewis


👉 Nhà xuất bản: Routledge

👉 Năm: 2015


👉 Tóm tắt: Đây là một cuốn cẩm nang về kỹ thuật, giải thích và ví dụ về thiết kế đồ họa phù hợp nhất với kiến trúc sư. Cuốn sách bao gồm nhiều qui mô thiết kế đồ họa khác nhau từ thiết kế portfolio, bảng cạnh tranh đến biển báo và xây dựng siêu đồ họa để giải quyết mọi phương diện của sản phẩm kiến trúc. 


👉 Số định danh: 741.6 L63

📍 Bạn đọc chỉ có thể mượn đọc tại chỗ tại Phòng đọc Thư Viện.

#ĐồHọa #Thiếtkếđồhọa

#Phòngđọc #TVĐHKT

Không có nhận xét nào