Top Banner

Tìm kiếm


[Sách mới][Phòng đọc] ECOLOGY OF URBAN ENVIRONMENTS (2016)

 👉 Tựa đề: Ecology of Urban Environments

👉 Tác giả: Kirsten M. Parris

👉 Nhà xuất bản: Wiley 👉 Năm: 2016 👉 Tóm tắt: Cuốn sách sử dụng lý thuyết sinh thái đã được thiết lập để xác định những nét chung về sự phức tạp của môi trường đô thị gồm: Kiểm tra quá trình vật lý sinh học trong quá trình đô thị hoá và ảnh hưởng của nó đến động lực các quần thể đô thị, cộng đồng và hệ sinh thái, khám phá và thảo luận về các chiến lược thiết thực để bảo tồn và duy trì các hệ sinh thái trong môi trường đô thị. 👉 Số định danh: 577 P25 📍 Bạn đọc chỉ có thể mượn đọc tại chỗ tại Phòng đọc Thư Viện.

#Môitrườngđôthị #Hệsinhthái #Phòngđọc #TVĐHKT

Không có nhận xét nào