Top Banner

Tìm kiếm


Nhiều tủ sách điện tử phục vụ bạn đọc miễn phí

 Trong 6 tháng đầu năm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt 5 tủ sách điện tử, trong đó có nhiều ấn phẩm phục vụ bạn đọc miễn phí.

Sách điện tử là định dạng mà Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tập trung phát triển song song các ấn phẩm sách in truyền thống. Không chỉ thực hiện các ấn phẩm điện tử riêng lẻ, nhà xuất bản còn hình thành các tủ sách theo chủ đề.

Trong nửa đầu năm, nhà xuất bản đã tổ chức ra mắt 5 tủ sách điện tử: Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tủ sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tủ sách thanh niên học và làm theo Bác; Tủ sách Công an nhân dân học và làm theo Bác; Tủ sách Chi bộ điện tử.

Thông tin tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho thấy tới nay trang sách điện tử của nhà xuất bản, stbook.vn, đã phát hành hơn 400 ấn phẩm điện tử. Trong đó, nhiều sách phục vụ bạn đọc miễn phí.

Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với hơn 160 đầu sách, chia các mảng đề tài: các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về Người; sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Đặc biệt, Tủ sách chi bộ trên stbook.vn đã cập nhật được hơn 60 đầu sách xuất bản điện tử.

Ông Phạm Minh Tuấn - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - phát biểu tại sơ kết 6 tháng đầu năm của nhà xuất bản, sáng 18/8. Ảnh: N.C.
Sach dien tu anh 1

Ông Phạm Minh Tuấn - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - phát biểu tại sơ kết 6 tháng đầu năm của nhà xuất bản, sáng 18/8. Ảnh: N.C.

Trong 6 tháng đầu năm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản 348 tên sách (bằng 78,6% so với cùng kỳ năm 2021); với số lượng in hơn 7,6 triệu bản (bằng 197,9% so với cùng kỳ năm 2021).

Doanh thu nửa đầu năm của nhà xuất bản đạt trên 38 tỷ đồng, (bằng 148,3% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, doanh thu từ phát hành sách là 30,106 tỷ đồng (bằng 135,65% so với cùng kỳ năm 2021).

Nhà in Sự thật dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 cũng như sự cạnh tranh với các cơ sở in khác, giá giấy, công in tăng cao, nhưng sản lượng, doanh thu vẫn bảo đảm hiệu quả, ước đạt 8,64 tỷ đồng.

Nguồn: Nhiều tủ sách điện tử phục vụ bạn đọc miễn phí

Không có nhận xét nào