Top Banner

Tìm kiếm


Hướng dẫn khai thác nguồn tin khoa học của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia dành cho nhà khoa học


Hướng dẫn khai thác nguồn tin khoa học của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia dành cho nhà khoa học

Bước 1: Đăng ký thành viên (tạo CV khoa học) và chờ duyệt tại:
http://openscience.vn

Bước 2: Sau khi được duyệt, nhà khoa học có thể khai thác các bộ sưu tập nguồn tin khoa học và công nghệ đồng thời cũng có quyền upload các bài viết của mình lên website.
1 nhận xét:

  1. For instance, workpiece materials and the type of|the sort of} CNC machine can determine device hardness. This is as true for medical know-how as it is for another business. There are quantity of} advantages to using CNC machining for medical prototypes. There is not any other mass Stylus Pens production course of that's so dependable, exact, scalable, value efficient, and easily custom-made. Let’s take a closer in-depth} look at at|have a look at} how CNC machining can be used to improve the event of medical devices in certain key areas.

    Trả lờiXóa