Top Banner

Tìm kiếm


Hướng dẫn khai thác nguồn tin khoa học của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia dành cho nhà khoa học


Hướng dẫn khai thác nguồn tin khoa học của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia dành cho nhà khoa học

Bước 1: Đăng ký thành viên (tạo CV khoa học) và chờ duyệt tại:
http://openscience.vn

Bước 2: Sau khi được duyệt, nhà khoa học có thể khai thác các bộ sưu tập nguồn tin khoa học và công nghệ đồng thời cũng có quyền upload các bài viết của mình lên website.
Không có nhận xét nào