Top Banner

Tìm kiếm


Thông báo khôi phục mượn trả và tra cứu tài liệu (Update)

 Hiện tại hệ thống mạng trung tâm thư viện đang gặp sự cố nên không thể tiến hành mượn/trả và tra cứu tài liệu, rất mong bạn đọc thông cảm. Trung tâm sẽ thông báo khi sự cố được khắc phục xong sớm nhất có thể.

*Update: Hiện tại sự cố mạng đã được khắc phục xong, bạn đọc có thể đến thư viện mượn/trả và tra cứu tài liệu bình thường.

Không có nhận xét nào