Top Banner

Tìm kiếm


[Sách mới][Phòng đọc] CONSTRUCTION DRAWINGS AND DETAILS FOR INTERIORS (2016)

👉 Tựa đề: Construction drawings and details for interiors 👉 Tác giả: W. Otie Kilmer, Rosemary Kilmer 👉 Nhà xuất bản: Wiley 👉 Năm: 2016 👉 Tóm tắt: Cuốn sách trình bày với định dạng trực quan giúp bạn đọc dễ dàng tìm hiểu những kiến thức cơ bản về bản vẽ trong từng giai đoạn của quá trình thiết kế. Ngoài ra bản sửa đổi trong phiên bản thứ 3 này cũng bắt kịp với các tiêu chuẩn xây dựng gồm những quy tắc thiết kế mới nhất, hiện đại nhất 👉 Số định danh: 729.022 K44 📍 Bạn đọc chỉ có thể mượn đọc tại chỗ tại Phòng đọc Thư Viện.
#Thiếtkếnộithất #Phòngđọc #TVĐHKT

Không có nhận xét nào