Top Banner

Tìm kiếm


Hướng dẫn sử dụng CSDL Ebook bản quyền của NXB Xây dựng

Hiện tại Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Kiến trúc đã mua Hệ thống dịch vụ dữ liệu sách điện tử liên kết với NXB Xây Dựng (ebook.hau.edu.vn). Trong quá trình học tập và thi cử, sinh viên sẽ phải sử dụng cơ sở dữ liệu này. Để đảm bảo quyền lợi của mỗi sinh viên, các bạn đăng ký theo link bit.ly/thuviendientu hoặc quét mã QR dưới đây để Trung tâm thiết lập tài khoản khai thác CSDL. Sau khi thiết lập, Trung tâm sẻ gửi thông tin đăng nhập vào email các bạn đã đăng ký.


Không có nhận xét nào