Top Banner

Tìm kiếm


VNEUs QUIZ GAME - Mùa 1

 


Kính gửi Quý độc giả,

Với mục tiêu hỗ trợ cho sinh viên, giảng viên và cán bộ tận dụng và khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên điện tử chất lượng cao từ dự án Thư viện điện tử dùng chung VNEUs, phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, và học tập cho toàn trường. 

Thư viện xin thông báo về chương trình VNEUs Quiz Game Mùa 1, nằm trong chuỗi các hoạt động truyền thông của Thư viện điện tử dùng chung VNEUs hỗ trợ cho độc giả toàn hệ thống các trường thành viên dự án cùng nhiều phần quà hấp dẫn giá trị.

Thời gian: Từ nay tới ngày 15/12/2021

Thông tin tham dự chương trình:  https://forms.gle/V3Zp746uCr4GQivS8


Không có nhận xét nào