Top Banner

Tìm kiếm


Thủ đô Hà Nội anh hùng qua những trang sách

(HNMO) - Ngày 7-10, Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách, báo "Kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021)" tại cơ sở 1 (47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm).

Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách, báo kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Thanh Tùng

Triển lãm giới thiệu khoảng 100 ấn phẩm, nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về đường lối lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp; lịch sử, diễn biến cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ, anh dũng của quân dân Hà Nội cùng quân dân cả nước đến Ngày Giải phóng Thủ đô; giá trị về truyền thống lịch sử, văn hiến, anh hùng nghìn năm đất Kinh kỳ cùng những triển vọng, thành tựu đáng tự hào của Thủ đô hôm nay.

Có thể kể đến một số cuốn sách tiêu biểu: "Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tuyên ngôn Độc lập đến Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", "Hà Nội một thời chiến tranh", "Trung đoàn Thủ đô anh hùng", "Lời thề quyết tử", "Lịch sử Thủ đô Hà Nội", "Làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội", "Thăng Long - Hà Nội những trang sử vẻ vang chống ngoại xâm", "Hà Nội - Tầm nhìn - Triển vọng - Những cơ hội đầu tư mới"...

Nhiều cuốn sách ý nghĩa về Hà Nội được giới thiệu đến độc giả. Ảnh: Thanh Tùng

Song song với trưng bày thực địa, Thư viện Hà Nội cũng tổ chức triển lãm sách trực tuyến cùng chủ đề tại địa chỉ Thuvienhanoi.org.vn. Triển lãm giới thiệu các tư liệu theo 5 nội dung chính: "Đường lối lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp", "Hà Nội mở đầu toàn quốc kháng chiến", "Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam", "Thủ đô Hà Nội - Vinh quang ngày trở về", "Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố Vì hòa bình

Nguồn: Thủ đô Hà Nội anh hùng qua những trang sách - Hànộimới (hanoimoi.com.vn)

Không có nhận xét nào