Top Banner

Tìm kiếm


Tăng hiệu quả quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 (Xây dựng) - Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành một loạt Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Thông tư 11/2021/TT-BXD); ban hành định mức xây dựng (Thông tư 12/TT-BXD); hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình (Thông tư 13/TT-BXD). Các Thông tư trên có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 với nhiều điểm mới được điều chỉnh, bổ sung.

tang hieu qua quan ly chi phi dau tu xay dung
Nhiều chính sách về xây dựng có hiệu lực từ 15/10/2021 (Nguồn: T/L).

Thay đổi tỷ lệ % chi phí chung tính trên chi phí trực tiếp

Một số điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thể hiện tại Điều 8: về Quản lý, công bố giá xây dựng gồm: Công bố đơn giá xây dựng công trình; quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng; quản lý, công bố đơn giá nhân công xây dựng; quản lý công bố giá ca máy và thiết bị thi công…

Theo đó, Đơn giá xây dựng công trình do UBND cấp tỉnh công bố theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 10/2021/NĐ-CP là cơ sở để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Đơn giá xây dựng công trình được xác định trên cơ sở định mức xây dựng do cơ quan có thẩm quyền ban hành và giá các yếu tố chi phí gồm: Giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công…

Giá vật liệu xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 Thông tư 11/2021/TT-BXD là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình…

Ngoài ra, đơn giá nhân công xây dựng được công bố trên địa bàn phải phù hợp với giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của địa phương, phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc của nhân công xây dựng; đã bao gồm lương, phụ cấp lương theo đặc điểm tính chất của sản xuất xây dựng và một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định…

Một điểm mới nữa trong Thông tư 11/2021/TT-BXD đó là thay đổi tỷ lệ phần % chi phí chung tính trên chi phí trực tiếp. Đồng thời bổ sung thêm biên độ về chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt…

Trong đó, tỷ lệ % chi phí lán trại nhà tạm để ở và điều hành thi công tại Thông tư 11/2021/TT-BXD đã giảm so với Thông tư 09/2019/TT-BXD.

Ví dụ, công trình xây dựng theo tuyến với chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng giảm từ 2,3% xuống còn 2,2%. Các công trình xây dựng còn lại với chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng giảm từ 1,2% xuống còn 1,1%.

Tương tự với các mốc khác như 100, 500, 1000 tỷ đồng thì tỷ lệ định mức đều giảm.

Thông tư 11/2021/TT-BXD thay thế Thông tư 09/2019/TT-BXD; Thông tư 11/2019/TT-BXD; Thông tư 15/2019/TT-BXD; Thông tư 16/2019/TT-BXD và Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng tăng

Điểm mới tại Thông tư 12/2021/TT-BXD về ban hành định mức xây dựng đó là định mức chi phí quản lý dự án đã tăng lên so với Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, cụ thể: Về chi phi quản lý dự án của công trình dân dụng ≤ 10 tỷ đồng: Thông tư 12/2021/TT-BXD tăng lên là 3,446 %. Còn trước đây, Thông tư 16/2019/TT-BXD là 3,282%.

Tương tự, các công trình còn lại đều được tăng tỷ lệ % gồm: Công trình công nghiệp (công trình sản xuất VLXD, luyện kim và cơ khí chế tạo, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, dầu khí, năng lượng, hóa chất, công nghiệp nhẹ…); công trình giao thông (đường bộ, đường sắt, cầu, hầm, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, nhà ga…); công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn, tuyến cống thoát nước mưa, nước thải, chiếu sáng công cộng…); công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều…)…

Các phần định mức được ban hành kèm theo Thông tư 12/2021/TT-BXD thay thế định mức đã ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ban hành định mức xây dựng; Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân

Theo hướng dẫn tại Thông tư 13/2021/TT-BXD về phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân từ ngày 15/10/2021 đối với nhóm công nhân xây dựng gồm công tác phá dỡ công trình, tháo dỡ kết cấu công trình, bộ phận máy móc, thiết bị công trình, bốc xếp, vận chuyển vật tư, lắp đặt, vận hành, sửa chữa máy và thiết bị công trình xây dựng, công nghệ xây dựng… có đơn giá nhân công từ 213.000 ÷ 336.000 đồng/ ngày (vùng 1); từ 195.000 ÷ 312.000 đồng/ ngày (vùng 2); từ 180.000 ÷ 295.000 đồng/ ngày (vùng 3) và từ 172.000 ÷ 284.000 đồng/ ngày (vùng 4).

Còn đối với nhóm nhân công khác (vận hành tàu, thuyền, thợ lặn, kỹ sư, nghệ nhân) có đơn giá nhân công dao động từ 245.000 ÷ 680.000 đồng/ ngày (vùng 1); từ 225.000 ÷ 628.000 đồng/ ngày (vùng 2); từ 296.000 ÷ 587.000 đồng/ ngày (vùng 3) và từ 198.000 ÷ 562.000 đồng/ ngày (vùng 4.)

Các nội dung Ban hành kèm theo Thông tư 13/2021/TT-BXD gồm phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng, chỉ số giá xây dựng, định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán và rà soát, cập nhật hệ thống định mức, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng và đo bóc khối lượng công trình thay thế các phương pháp đã ban hành tại Mục 1 Phụ lục số 5, Phụ lục số 6, Phụ lục số 7 của Thông tư số 09/2019/TT-BXD; Thông tư số 11/2019/TT-BXD; Thông tư số 14/2019/TT-BXD; Thông tư số 15/2019/TT-BXD; Thông tư số 17/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Linh Đan

Nguồn: Tăng hiệu quả quản lý chi phí đầu tư xây dựng | Kinh tế (baoxaydung.com.vn)

Không có nhận xét nào