Top Banner

Tìm kiếm


Triển lãm sách trực tuyến nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

(HNM) - Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh 2-9, Thư viện Hà Nội tổ chức triển lãm sách trực tuyến tại địa chỉ thuvienhanoi.org.vn.

Triển lãm giới thiệu với độc giả 29 tư liệu theo 3 phần. Phần 1 “Đảng lãnh đạo và tổ chức các cuộc đấu tranh cách mạng, khởi nghĩa giành chính quyền” gồm các cuốn sách: “Các cuộc khởi nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo” (1930-1945)”, “70 năm mùa thu cách mạng”, “Cách mạng Tháng Tám cuộc đổi đời của dân tộc”… Ở phần 2 “Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, độc giả được tìm hiểu các cuốn sách ý nghĩa như “Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Sự kiện, hình ảnh và ký ức”, “Sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập”… Phần 3 “Hà Nội những ngày Tháng Tám lịch sử” đem đến độc giả các cuốn sách “Cách mạng Tháng Tám những giờ phút lịch sử”, “Kể chuyện lịch sử Hà Nội những ngày Tháng Tám”…

Thông qua triển lãm, độc giả còn được giới thiệu về tác giả, tóm tắt nội dung tác phẩm.

 Nguồn: Triển lãm sách trực tuyến nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 - Hànộimới (hanoimoi.com.vn)

Không có nhận xét nào