Top Banner

Tìm kiếm


Điểm mới của QCVN04:2021/BXD: Thống nhất quy định an toàn cháy cho nhà chung cư

(Xây dựng) - Ngày 19/05/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư QCVN04:2021/BXD, thay thế QCVN 04:2019/BXD. Bà Trương Thị Hồng Thúy – Phó Giám đốc Trung tâm Kết cấu thép và xây dựng, Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, điểm mới quan trọng của QCVN04:2021/BXD là sự thống nhất quy định về an toàn cháy cho nhà chung cư.

PV: Xin bà cho biết kết quả đánh giá thực tiễn áp dụng QCVN04:2019/BXD?

diem moi cua qcvn042021bxd thong nhat quy dinh an toan chay cho nha chung cu
Bà Trương Thị Hồng Thúy – Phó Giám đốc Trung tâm Kết cấu thép và xây dựng, Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Bộ Xây dựng

Bà Trương Thị Hồng Thúy: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư QCVN 04:2019/BXD được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-BXD ban hành ngày 31/12/2019 đã giúp phần giải quyết một số bất cập khi thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành nhà chung cư trong giai đoạn trước năm 2019.

Ví dụ, QCVN 04:2019/BXD làm rõ các thuật ngữ còn gây tranh cãi trong thực tế (ban công, lô gia, diện tích sử dụng căn hộ…); các quy định chưa có văn bản, tài liệu kỹ thuật đề cập (diện tích tối thiểu cho phép của 1 căn hộ, chỗ để xe, không gian sinh hoạt cộng đồng, thanh máy… Đặc biệt là các quy định về an toàn cháy cho nhà cao trên 75m).

Sau khi được ban hành và chính thức có hiệu lực, QCVN 04:2019/BXD đã được các nhà quản lý, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế quan tâm áp dụng.

Trong năm 2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức tập huấn giới thiệu, hướng dẫn áp dụng quy chuẩn QCVN 04:2019/BXD trên cả nước. Qua công tác tập huấn, phổ biến và thực tế áp dụng quy chuẩn đã ghi nhận các ý kiến phản ánh về một số tồn tại, khó khăn chủ yếu liên quan đến các nội dung về an toàn cháy khi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2020/BXD được ban hành và áp dụng trong thực tế.

Xuất phát từ việc ghi nhận các ý kiến phản hồi từ thực tế, nội dung QCVN 04:2019/BXD đã được rà soát để hoàn thiện hơn nhằm tạo sự thống nhất với các quy chuẩn hiện có và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Ngày 19/05/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư QCVN04:2021/BXD, thay thế QCVN 04:2019/BXD.

PV: Vậy, những điểm mới của QCVN04:2021 và một số lưu ý, khuyến nghị khi áp dụng là gì, thưa bà?

Bà Trương Thị Hồng Thúy: Ngoài việc cập nhật phiên bản mới nhất của các quy chuẩn viện dẫn, hiệu đính lỗi chính tả, thì điểm mới quan trọng của QCVN 04:2021/BXD là các quy định về an toàn cháy cho nhà chung cư được thống nhất, tuân thủ toàn bộ theo Quy chuẩn về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2021/BXD để tránh nhầm lẫn khi phải áp dụng nhiều phiên bản quy chuẩn.

Nội dung quy chuẩn QCVN 04:2021/BXD liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau của nhà chung cư xuyên suốt từ quá trình thiết kế đến sử dụng, quản lý vận hành. Do tính chất của quy chuẩn chủ yếu chỉ đưa ra các quy định kỹ thuật, không đi sâu vào nội dung mang tính hướng dẫn hoặc giải pháp kỹ thuật và viện dẫn tới nhiều quy chuẩn khác nhau. Điều này đòi hỏi người sử dụng nghiên cứu áp dụng đồng thời nội dung của các quy chuẩn viện dẫn, tham khảo các tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn thiết kế liên quan đến từng khía cạnh chuyên môn để đề xuất các giải pháp kỹ thuật vào hồ sơ thiết kế nhằm vừa đáp ứng được quy định của quy chuẩn vừa phù hợp với các điều kiện kinh tế, kỹ thuật cụ thể của dự án.

Ngoài ra, các quy định về quản lý nhà chung cư hiện có ở nhiều loại hình văn bản pháp luật như Luật Nhà ở, các Nghị định, thông tư về nhà ở..., do vậy, người sử dụng nghiên cứu kỹ khi áp dụng.

PV: Từ QCVN04:2019/BXD đến QCVN04:2021/BXD đều quy định “2.2.4.2 Đối với dự án nhà ở thương mại, phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 45 m2 không vượt quá 25 % tổng số căn hộ chung cư của dự án”. Vậy, cơ sở nào để cho phép xây dựng căn hộ 25m2 nhưng lại khống chế ở mức 25% tổng số căn hộ chung cư của dự án?

Bà Trương Thị Hồng Thúy: Theo nguyên tắc áp dụng, nội dung QCVN 04:2019/BXD cũng như QCVN 04:2021/BXD sửa đổi, cần tuân thủ theo các Luật, Nghị định liên quan như Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn; Luật Xây dựng; Luật Nhà ở; các Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở...

Cơ sở cho phép xây dựng căn hộ có diện tích 25m2 là đảm bảo cơ cấu tối thiểu của một căn hộ và đảm bảo phù hợp với quy hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Khoản 3, Điều 55, Luật Nhà ở 2014 và Điều 7 Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

Theo đó, khoản 3, Điều 55, Luật Nhà ở 2014 quy định như sau: “Trường hợp là nhà chung cư thì căn hộ phải được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội”.

Điều 7 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP quy định về Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội như sau: “Trường hợp nhà ở xã hội là nhà chung cư thì căn hộ phải được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích mỗi căn hộ tối thiểu là 25 m2 sàn, tối đa là 70 m2 sàn, bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.

Việc khống chế tỷ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 45 m2 không vượt quá 25% tổng số căn hộ chung cư của dự án nhà ở thương mại được quy định trên cơ sở hài hòa giữa nhu cầu của của chủ đầu tư, người sử dụng và yêu cầu quản lý nhà nước về nhà chung cư trong giai đoạn trước năm 2019.

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!

Thanh Nga (thực hiện)

Nguồn: Điểm mới của QCVN04:2021/BXD: Thống nhất quy định an toàn cháy cho nhà chung cư | Khoa học - Công nghệ (baoxaydung.com.vn)

Không có nhận xét nào