Đây là cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet về quyền tác giả, quyền liên quan nhằm tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về quyền tác giả, quyền liên quan" là hoạt động thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2017 - 2020” đã được phê duyệt theo Quyết định số 4244/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Bản quyền tác giả đã xây dựng chuỗi các hoạt động và chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tới công chúng.

Banner Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quyền tác giả, quyền liên quan”  (Ảnh: Cục Bản quyền tác giả). 

Đối tượng dự thi bao gồm người có quốc tịch Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài nước (trừ các cán bộ, công chức, viên chức Cục Bản quyền tác giả, Thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc của Cuộc thi và những người có liên quan). Người dự thi sử dụng thiết bị máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet để thực hiện cuộc thi.

Cuộc thi bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và một câu “Dự đoán số người trả lời đúng 20/20 câu”. Câu hỏi thi trắc nghiệm có nội dung về tìm hiểu quyền tác giả, quyền liên quan. Mỗi câu hỏi có 04 đáp án trả lời A, B, C và D, trong đó có 01 đáp án đúng. Mỗi người tham gia cuộc thi trả lời các câu hỏi và dự đoán số người tham gia trong vòng 20 phút.

Mỗi người dự thi sẽ có một tài khoản đăng ký theo số điện thoại cá nhân để tham gia cuộc thi và chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu. Các thông tin phải đầy đủ, chính xác, cụ thể như sau: họ và tên; chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu; ngày, tháng, năm sinh; số điện thoại và email là có thể bắt đầu tham gia Cuộc thi. Cách hướng dẫn thi sẽ được quy định rõ trong Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quyền tác giả, quyền liên quan”. Người dự thi truy cập vào website dành riêng cho Cuộc thi https://tracnghiemcov.web.app để thực hiện Cuộc thi.

Cuộc thi có 16 giải thưởng, bao gồm: 01 giải nhất, trị giá 3.000.000 đồng; 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 03 giải ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Kết quả thi trắc nghiệm sẽ được công bố cập nhật ngay sau khi có kết quả trên website dành riêng cho Cuộc thi và trên website Cục Bản quyền tác giả Việt Nam.

H.L