Top Banner

Tìm kiếm


Cung cấp điện, an toàn điện và chống sét cho nhà ở và công trình công cộng

Tác giả: TS. Trương Tri Ngộ.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2005. Số trang: 179.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001384 - Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:
Cung cấp điện an toàn cho nhà ở và công trình công cộng là một nhiệm vụ quan trọng nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Tác giả viết cuốn sách này với hy vọng giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về cung cấp điện, an toàn điện và chống sét cho nhà ở và công trình công cộng.
Sách gồm 5 chương với nội dung chính như sau:
- Chương 1: Trình bày chung về mạng điện cung cấp cho nhà ở và các công trình công cộng.
- Chương 2: Đi sâu về chọn dây dẫn và các khí cụ điện bảo vệ và điều khiển mạng điện hạ áp.
- Chương 3: Giới thiệu về tính toán chiếu sáng và mạng điện chiếu sáng.
- Chương 4: Trình bày các nguy cơ tai nạn về điện và các biện pháp an toàn điện.
- Chương 5: Đề cập các vấn đề về sét và các biện pháp chống sét.
Không có nhận xét nào