Top Banner

Tìm kiếm


Nghỉ phục vụ chiều thứ 6 hàng tuần

 THÔNG BÁO:

Trung tâm Thông tin Thư viện không phục vụ bạn đọc vào chiều Thứ 6 các  ngày trong tuần

Lý do: Cán bộ thư viện làm nghiệp vụ, dọn dẹp vệ sinh Thư viện, sắp xếp lại tài liệu sau một tuần phục vụ

Trân trọng thông báo!

Không có nhận xét nào