Top Banner

Tìm kiếm


Lịch phục vụ

 QUY ĐỊNH GIỜ MỞ CỬA CÁC PHÒNG PHỤC VỤ

- Thư viện mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 8h00 đến 17h00

- Chiều thứ 6 Thư viện nghỉ phục vụ để làm nghiệp vụ, sắp xếp tài liệu và dọn vệ sinh thư viện


LỊCH PHỤC VỤ PHÒNG MƯỢN GIÁO TRÌNHKhông có nhận xét nào