Thông báo‎ > ‎

Kế hoạch phục vụ tối PĐSV 2017

KẾ HOẠCH

PHỤC VỤ BUỔI TỐI TẠI PHÒNG ĐỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

 

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội,

Căn cứ vào thực tế phục vụ bạn đọc tại Phòng đọc Sinh viên – Trung tâm Thông tin Thư viện,

Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo Kế hoạch phục vụ buổi tối đến 21h năm học 2017-2018 như sau:

-        Nhịp 1: Từ ngày 26/9/2017 đến 19/10/2017

-       Nhịp 2: Từ ngày 05/12/2017 đến 28/12/2017

-       Nhịp 3: Từ ngày 06/3/2018 đến 29/3/2018

-       Nhịp 4: Từ ngày 15/5/2018 đến 07/6/2018

Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo để các bạn sinh viên nắm được; Và đề nghị Phòng Tổng hợp căn cứ vào Kế hoạch này để chấm công cho các đồng chí phục vụ tại Phòng đọc sinh viên.

Trung tâm xin trân trọng cảm ơn!

Ban Giám hiệu

Phòng Tổng hợp

Giám đốc

  

ThS. Vũ Hữu Thắng

Comments