Ván khuôn giàn giáo


Bùi Mạnh Hùng

Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng/ TS. Bùi Mạnh Hùng. - H.: Xây dựng, 2013
        330 tr.; 19x26 cm
        Tóm tắt: Giới thiệu về ván khuôn, các loại ván khuôn. Nêu những yêu cầu cụ thể về kỹ thuật ván khuôn, thiết kế các loại ván khuôn, ván khuôn cho kết cấu chính của công trình và công nghệ ván khuôn điển hình. Các yêu cầu bắt buộc đối với giàn giáo. Liệt kê các loại giàn giáo, các phương pháp chống đỡ ván khuôn và những yêu cầu cụ thể về kỹ thuật giàn giáo. Những kỹ thuật an toàn lao động trong công tác ván khuôn, giàn giáo

        Chỉ số phân loại DDC : 624.028
        Số lượng: 2 cuốn
        Nơi lưu trữ: P.Đọc


Comments