Từ điển họa sĩ Việt NamTừ điển hoạ sĩ Việt Nam = Encyclopedia of Vietnamese Painters
. - H.: Thông tấn, 2008
        304 tr. ; 19x24 cm
        Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu chân dung và các tác phẩm của 171 hoạ sĩ được nhiều người biết đến với những đặc điểm và cá tính riêng biệt như tranh sơn mài, tranh lụa, khắc gỗ, tranh sơn dầu... của các hoạ sĩ trong phạm vi hội hoạ điêu khắc và đồ họa từ năm 1945 đến nay

        Chỉ số phân loại DDC : 759.959703
        Số lượng: 1 cuốn
        Nơi lưu trữ: P.Đọc


Comments