Tranh khắc gỗ Việt Nam


Tranh khắc gỗ Việt Nam = Vietnamese comtemporary wood engraving  - H. Mỹ thuật, 1997
        123 tr.; 22x31 cm
        Tóm tắt: Tranh khắc gỗ Việt Nam có lịch sử rất lâu đời. Đó là một nền nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc, là dòng chảy liên tục qua nhiều thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ, từ lâu đã được biết đến ở các nước lân cận, ở cả châu Âu và châu Mỹ. Cuốn sách này giới thiệu các tác giả và tác phẩm tranh khắc gỗ tiêu biểu từ năm 1925 đến nay

      Chỉ số phân loại DDC : 745.51
        
       Số bản: 7
       Nơi lưu trữ: P. Đọc

Comments