Sổ tay thiết kế nội thấtGibbs, Jenny

Sổ tay thiết kế nội thất/ Jenny Gibbs; Trần Ngọc Tranh Trang dịch. - H.: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, [2018]
        108 tr.; 26x20 cm
        (Khoa nội thất và Mỹ thuật Công nghiệp - Bộ môn nội ngoại thất)
        Tóm tắt: Hướng dẫn quy trình thiết kế hoàn chỉnh từ bước đầu tiếp cận khách hàng cho đến khi lên phương án thiết kế và trình bày bảng mẫu.

        Chỉ số phân loại DDC : 729
        Số lượng: 92
        Nơi lưu trữ: P.Đọc 5
                            P.Mượn 87


Comments