Lược khảo kiến trúc Việt Nam


Đỗ Thị An Lộc

Lược khảo lịch sử kiến trúc thế giới/ Đỗ Thị An Lộc; Đặng Thái Hoàng (Hiệu đính). - H.: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 1984
        392 tr.; 19x27 cm
        Tóm tắt: Trình bày lịch sử quá trình phát triển của nền kiến trúc thế giới từ thời kỳ xã hội nguyên thuỷ qua các thời kỳ chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản tới xã hội chủ nghĩa ngày nay

        Chỉ số phân loại DDC : 720
        Số lượng: 1 cuốn
        Nơi lưu trữ: P.ĐọcComments