Kiến trúc cơ sở


Nguyễn Đức Thiềm

Kiến trúc cơ sở phục vụ thiết kế nội ngoại thất/ GS.TS.KTS. Nguyễn Đức Thiềm. - H.: Xây dựng, 2006
        344 tr.; 19x27 cm
        Tóm tắt: Trình bày những khái niệm chung về kiến trúc: Khái niệm, phương pháp, giải pháp kết cấu, cơ sở kinh tế kỹ thuật và cơ sở công năng của thiết kế kiến trúc... Đưa ra một số kiến thức cơ bản của thiết kế nội thất như: nhà ở, nhà công cộng và thiết kế ngoại thất như: tổ chức không gian mở đô thị

        Chỉ số phân loại DDC : 729
        Số lượng: 5 cuốn
        Nơi lưu trữ: P.Đọc


Comments