Kết cấu nhà bê tông cốt thép nhiều tầng

Nguyễn Lê Ninh

Kết cấu nhà bê tông cốt thép nhiều tầng/ Nguyễn Lê Ninh (chủ biên), Phan Văn Huệ. - H.: Xây dựng, 2018
        370 tr.; 17x24cm
        Tóm tắt: Sách đề cập đến các vấn đề mới nhất liên quan tới việc thiết kế nhà nhiều tầng bằng bê tông cốt thép chịu gió bão và động đất. Giới thiệu các hệ kết cấu chịu lực và các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế nhà nhiều tầng; các loại tải trọng tác động lên nhà nhiều tầng và các tính toán trong thiết kế nhà nhiều tầng. Giới thiệu các phương pháp thiết kế theo khả năng quy định trong TCVN 9386:2012 và các ví dụ tính toán

         
Chỉ số phân loại DDC : 624.18341

        Số lượng: 50 cuốn

        Nơi lưu trữ:   P.Đọc: 5

                                                                                        P.Mượn: 45Comments