Kết cấu bê tông cốt thép P2


 
Kết cấu bê tông cốt thép Phần II: Thiết kế kết cấu nhà: Tài liệu lưu hành nội bộ/ Vũ Hoàng Hiệp (Chủ biên), Chu Thị Bình, Đặng Vũ Hiệp, Giang Văn Khiêm. - H.: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2018
        217 tr.; 19x27 cm
        Tóm tắt: Trình bày quan niệm thiết kế các kết cấu bê tông cốt thép trong công trình dạng nhà dân dụng và công nghiệp. Mỗi loại kết cấu nhà được mô tả, nêu các đặc điểm cấu tạo, đặc điểm tính toán, phạm vi sử dụng. Đây là tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập ngành Kỹ thuật công trình xây dựng tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

       Chỉ số phân loại DDC : 624.18341
        Số lượng: 92 cuốn
        Nơi lưu trữ: P.Đọc: 5
                            P.Mượn: 87

Comments