Công nghệ bê tông nhẹ cốt liệu rỗng chất lượng cao


Nguyễn Duy Hiếu

Công nghệ bê tông nhẹ cốt liệu rỗng chất lượng cao/ Nguyễn Duy Hiếu. - H.: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2016
        114 tr.; 17x24 cm
        Tóm tắt: Nội dung chủ yếu bao gồm khoa học về cốt liệu rỗng; tính chất của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng; công nghệ chế tạo bê tông nhẹ cốt liệu rỗng; ứng dụng của bê tông nhẹ cốt liệu rỗng

        Chỉ số phân loại DDC : 691.3
        Số lượng: 10 cuốn
        Nơi lưu trữ: P.Đọc

Comments