Giải thưởng Loa Thành 2015Giải thưởng Loa Thành 2015: Tuyển tập các đồ án tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Kiến trúc - Quy hoạch/ PGS.TS.Nguyễn Quốc Thông (biên tập); Nghiêm Hồng Hạnh, Nguyễn Kim Anh(Thiết kế). - 2015
        121 tr.:ảnh; 20x20 cm
        Tóm tắt: Giới thiệu các công trình kiến trúc được giải thưởng Loa Thành (nhất, nhì, ba, khuyến khích) của năm 2015 bằng sơ đồ, ảnh

      Số phân loại DDC : 720
      Số lượng: 5 cuốn
      Nơi lưu trữ: P.Đọc


Comments