Công nghệ xử lý nước thải đô thị


Lamouche, André

Công nghệ xử lý nước thải đô thịAndré Lamouche. - H.: Xây dựng, 2006
        182 tr.; 17x23 cm
        Tóm tắt: Trình bày các đặc tính của nước thải đô thị, hệ thống thu nước thải và các yêu cầu kỹ thuật đối với công trình xây dựng, đường xá, hệ thống đường ống. Các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị cơ điện và phương pháp, công nghệ xử lý nước thải, công nghệ xử lý bùn và dụng cụ đo - điều khiển đường nước, đường bùn

        Chỉ số phân loại DDC : 628.21
        Số lượng: 5 cuốn
        Nơi lưu trữ: P.Đọc

Comments