Cấp thoát nước công nghiệp


Vũ Văn Hiểu

Cấp thoát nước công nghiệp: Tài liệu lưu hành nội bộ/ Vũ Văn Hiểu (Chủ biên), Nguyễn Văn Hiểu, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thành Mậu, Phạm Văn Dương. - H.: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2018
        399 tr.; 21x29cm
        Tóm tắt: Trình bày về quy hoạch cấp thoát nước công nghiệp, xử lý nước cấp và thải công nghiệp, xử lý bùn cặn nhà máy xử lý nước thải và quản lý trạm xử lý nước thải

        Chỉ số phân loại DDC : 628.1
        Số bản: 93 
         Nơi lưu trữ:
         P. Đọc: 5
         P. Mượn: 88Comments