Theory of Nonlinear Structural Analysis: The Force Analogy Method for Erthquake Engineering

Tác giả: Gang Li, Kevin K.F. Wong
NXB: Wiley 
Năm: 2014
Số bản: 1 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Cuốn sách là tài liệu đọc quan trọng đối với các nhà khoa học chuyên nghiệp, các kỹ sư và nhà nghiên cứu trong kỹ thuật kết cấu gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu các cơ sở lý thuyết và ứng dụng thực tế trong phân tích địa chấn, Phương pháp truyền thống để tính toán các thuộc tính phi tuyến của kết cấu công trình dân dụng và những áp dụng mới về phương thức phân tích các thay đổi độ cứng của kết cấu.
Comments